top of page
  • Foto van schrijverSara-Maria Smit

Is jouw beker halfvol of halfleeg? Of... Overvloeiende!

Is bij jou het glas eerder halfvol of halfleeg? Je antwoord op deze vraag zou laten zien of je een pessimistisch of optimistisch persoon bent. Halfvol en halfleeg is hetzelfde, maar de perceptie van het glas is anders. De woorden hebben een andere lading. Het is een gevoel dat je erbij hebt... Ik antwoordde deze vraag altijd met: ‘mijn glas is meestal halfleeg’. Ik ben nu eenmaal een pessimistisch persoon. Ik heb vaker te maken gehad met depressieve periodes en ook buiten deze periodes zou ik mezelf niet de meest levenslustige persoon noemen. Toch ben ik erachter gekomen dat dat niet waar is.


Bekers in de Bijbel

In de Bijbel komen we bekers (glazen werden nog niet voor drinken gebruikt) ook vaak tegen en vaak draagt het een bepaalde betekenis met zich mee. De eerste plek in de Bijbel waar een beker wordt genoemd is in Genesis, bij het verhaal van Jozef. Met Jozef in de gevangenis zitten een bakker en een schenker. Over de schenker staat geschreven: “Hij [de farao] herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven” (Gen. 40:21). Het wordt specifiek gemeld dat hij de beker in de hand van de farao mocht geven omdat dat belangrijk was. Dat was een vertrouwenspositie, want hij was degene die garant stond voor de inhoud van de beker. Een farao wil natuurlijk geen beker gif krijgen! De beker betekende leven of dood.


In de psalmen en profeten lezen we ook veel over bekers en daar wordt de beker ook vaak vergeleken met het lot dat je toebedeeld wordt. De inhoud van de beker is leven, of juist dood. Zo staat er in Psalm 11 dat de beker van de goddelozen gevuld zal zijn met een stormwind (Ps. 11: 6). Maar in de zestiende psalm schrijft David: “De HEERE is mijn enig deel en mijn beker” (Ps. 16:5). Jesaja spreekt over een bedwelmende beker, de beker van Gods grimmigheid (Jes. 51: 17). De beker van Zijn toorn is een gifbeker, een kop vol oordeel. Een beker die je niet kan overleven…


Avondmaal

Afgelopen zondag vierden wij weer avondmaal. Er werd een beker omhoog gehouden en ik moest denken aan Jezus in de hof van Gethsemane. Daar denk ik elke avondmaalsviering aan, want dat is wat de Heere Jezus van ons vraagt. Maar nu bleven mijn ogen hangen op de beker. In Gethsemané sprak Jezus namelijk ook over een beker. Hij bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan (Mat. 26:39).


Daar, in die hof, had Hij het over mijn beker. Die beker van bedwelming was eigenlijk helemaal niet Zijn beker! Ik had die beker moeten drinken. Dat had ik nooit gekund, maar het zou rechtvaardig geweest zijn, want ik had oordeel verdiend. Een bedwelmende gifbeker... Zelfs als ik mijn eigen beker gedronken had, zou mijn dood niet genoeg geweest zijn om te betalen voor mijn eigen zonden tegen de levende God, mijn Maker.


In plaats daarvan drink ik Zijn beker, en Hij de mijne. Hij dronk mijn beker, maar voor mij hield Hij Zijn beker omhoog en Hij zei tegen mij: kijk, dit is Mijn bloed dat ik voor jou vergoten heb tot vergeving van je zonden (Mark. 14: 24, Luk. 22: 20). Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Deze beker is jouw redding. Deze beker ben Ík.


Oh, als ik dat besef… Beseffen doe ik nooit helemaal, maar ik jaag ernaar elke dag meer te beseffen van Zijn wonder en Hem meer te leren kennen. Dat is waarom ik morgen op wil staan uit mijn bed. Hij is mijn leven. Hij is mijn beker (Psalm 16:5).


Mijn beker vloeit over

En weet je wat nu zo mooi is aan die beker? Dat ik nooit meer dorst hoef te hebben! Het is een beker die nooit opgaat, zoals dat olievaatje (2 Kon. 4: 6). Hij is de onuitputtelijke Bron van levend water (Joh. 4: 14). Wie tot Hem komt, hoeft nooit meer dorst te hebben. Het is zoals David schrijft: ‘mijn beker vloeit over’ (Psalm 23:5)! Het is zelfs zo dat God belooft in Zijn Woord dat er stromen van levend water uit mijn binnenste zullen vloeien als ik in Hem geloof (Joh. 7: 38). Als ik drink van Zijn bloedbeker en deel neem aan Zijn offer, dan zal mijn beker gaan overvloeien van Zijn goedheid: genoeg voor mij en de mensen om me heen.


Als God je beker is, dan kan je beker nooit halfleeg zijn. Het kan misschien even zo voelen, maar het kan nooit echt zo zijn. Ken je het vers: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Psalm 37:4)? Dat is omdat mensen die Zijn beker drinken ook willen zeggen: ‘Uw wil geschiedde’. Net zoals die Ene dat zei toen Hij mijn bedwelmende beker dronk (Luk. 22:42). Hoe kan ik met die wetenschap niet zeggen ‘Uw wil geschiedde’ als ik Zijn beker mag drinken?! Wetende dat Hij Zijn Eigen bloed vergoot voor mijn leven, is het niet moeilijk om Zijn wil te willen. Als ik vreugde schep in de HEERE, dan zijn de verlangens van mijn hart Zíjn verlangens en Zijn wil zál geschieden, dus ik zal krijgen wat mijn hart verlangt.


Dus als ik de vraag krijg of mijn glas eerder halfvol of halfleeg is, dan denk ik voortaan hieraan en weet ik: misschien is mijn gevoel vaak ‘halfleeg’, maar echt, de waarheid is dat mijn beker overvloeit van Gods goedheid!


Liefs en sjalom,


Sara-Maria


366 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2件のコメント


ゲスト
2022年11月18日

Amen!

いいね!

ゲスト
2022年10月25日

Ik herken dat wel, dat half lege glas en die depressieve neigingen. Maar, juist in zo´n depressieve periode, mocht ik leren: This is the day that the Lord has made, we will rejoice en be glad in it (nav psalm 118). Dat was wat me 's morgens uit bed hielp, wetend dat Hij mij ook vandaag weer tot heil wil zijn. Wat sluit jouw verhaal daar mooi op aan; mijn glas mag dan misschien half leeg zijn maar mijn beker vloeit over! Bedankt voor je mooie blog.

いいね!
bottom of page