top of page

Deze schildering heb ik in opdracht gemaakt met het thema 'Jezus leeft en ik met Hem'. Op de kaart is een open graf te zien, zoals ze in het oude Israël eruit zagen. De opening is klein en de steen is groot. We lezen dan ook dat Maria en de discipelen zich bogen om in het graf te kijken (Joh. 20: 5, 11). Op de voorgrond zie je olijftakken en bij het graf zie je een duif vliegen. Deze zijn een beeld voor de Heilige Geest en staan voor het gedeelte 'en ik met Hem' van het thema. Ook de groene heuvels en de olijfboom in de verte zijn een beeld voor vruchtdragen door de Heilige Geest. Op de achtergrond zie je de stad Jeruzalem, want de begraafplaats is in een tuin buiten de stad. Bij Zijn hemelvaart gebood de Heere Jezus de discipelen in Jeruzalem te blijven, want daar zouden ze de Heilige Geest ontvangen (Hand. 1:4). Vanuit Jeruzalem zal ook de uitbreiding van het Evangelie zijn (Luk. 24:47). Verder zie je aan de lucht dat het gloort. Het is namelijk ochtend wanneer de discipelen en de vrouwen naar het graf gaan, maar het is ook de ochtend van het nieuwe leven met en in Christus!

 

Op de achterkant van de kaart staat deze tekst uit Efeze 2: 4-5 (HSV):

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt."

 

Deze kaart (A6) is gedrukt op 295 grams papier gemaakt van landbouwafval! Duurzaam en heel mooi lichtbeige met zichtbare papiervezeltjes.

Kaart | Jezus leeft en ik met Hem

€ 1,50Prijs
incl.BTW
    bottom of page